Hướng Dẫn Tạo Server Minecraft Vĩnh Viễn !!!

Giải Trí✅Hướng dẫn tạo server minecraft !
Anh Em Thấy Hay Không
Chúc Anh Em May Mắn Thành Công Nhé !
Không Được Hãy Nhắn Ở Dưới Mình Sẽ Làm Lại nHÉ !
FaceBook Liên Hệ :
YOUTUBER SUBCRIBER :
Donate Ủng Hộ :
Anh Em Nhớ Ủng Hộ Channel Mình Nhé 😀
Thanks For Watching !!!!

Spigot :
Code :
@echo off
java -Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx1G -Xms1G -jar (tên).jar nogui
pause

Nguồn: https://espace-risque.com/

Xem thêm bài viết: https://espace-risque.com/category/giai-tri

32 thoughts on “Hướng Dẫn Tạo Server Minecraft Vĩnh Viễn !!!

  1. mình vào server ko dc
    vào nó cứ để server tạm đóng để bảo trì hoài, khi thì hiện ra 1 đống chữ tiếng anh chả hiểu gì cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *