8 thoughts on “HƯỚNG DẪN TẠO THANH MENU NGANG BLOGGER NHIỀU CẤP

  1. làm 1 video hướng dẫn chỉ cần nói ít nhưng người xem sẽ hiểu nhiều, và link bài viết trỏ tới menu luôn ý mình nói nhấn vào video thì sẽ hiện lên những bài viết trong video

  2. Rất rất nhiều "Thầy" hướng dẫn một chủ đề ! nhưng tìm được một thầy hướng dẫn rõ ràng dễ hiểu quả thực rất khó.

  3. cám ơn thầy đã đăng bài những người thích lập web nhưng khi tôi vào làm giống thầy thì chỉ được menu ngang còn các menu con không thấy. xem lại có lỗi gì không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *