6 thoughts on “Hướng dẩn thay dây loa, cảm biến tiệm cận camera trước iphone 5s

  1. tháo ngu như bò.. tháo 4 con ốc ở khung sắt ra rồi nhấc cả cái cụm khung sắt đó ra. là ra cả cụm cảm biến rồi….éo rách 1 tý nào mà nó vẫn ẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *