8 thoughts on “Hướng dẫn tính thời gian tăng ca và lương tăng ca trên Excel

  1. Cho minh xin hỏi. Minh có 2 ca.
    Ca 1 từ 07:00—15:30
    Ca 2 từ 15:30—00:30
    Thì mình lập công thức thế nào, xin bạn chỉ giúp, mình cần tính đoạn time đó là bao nhieu tiếng trong đó phải trừ ra 30p nghỉ. Mình lập hàm hoài kg dc, mong chỉ giáo

  2. thời gian làm việc từ 7:00 sang đến 17h30 chiếu, sau 17:30 thì tính tăng ca, mình lập công thức sao ah?

  3. Nếu chỉ tính giờ làm việc từ 8h-17h thì làm không khó, nhưng nếu thời gian làm việc không cố định như vậy thì xử lý ra sao. VD: ca1 từ 6-14h, ca2 từ 14-22h, làm HC 8-17h, làm ngày 8-20h, làm đêm tăng ca từ 20h- 8h sáng, đêm không tăng ca từ 22h- 6h sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *