3 thoughts on “Hướng dẫn trộn đề thi trắc nghiệm bằng phần mềm One Minute

  1. Trên file trộn đề báo lỗi Câu 0 thiếu đáp án D là sao ạ? làm sao để khắc phục vậy ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *