5 thoughts on “IU cute Running Man 77 [ Vietsub ]

  1. đáng yêu thật, nghe phát tỉnh ngu luôn, nếu mỗi ngày chi ay đều hát báo thức thì chắc lúc nào mih cug j s cơ, mà chi i cug nhiệt tình thật, trời lạnh như vậy mà hát hay như thường!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *