7 thoughts on “Khám phá tính năng 3D trên Powerpoint

  1. Sao mình làm theo hướng dẫn nhưng khi biến đổi thì nó chỉ hiện ra hình cuối chứ không có chuyển động 3D nhỉ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *