3 thoughts on “khôi phục cài đặt gốc iphone7 plus # 12 ios fan

  1. Cho e hỏi id cloud của r quên mật khẩu rồi , giờ thỉnh thoảng nó cứ hiện lên kêu nhập mật khẩu khiến e bực lắm. Thế khôi phuc lại có mất đi ko

  2. ios 12 beta
    với ios 13 beta cài đặt gốc k có thấy phần thiết lập như iphone mới
    b có thấy vậy ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *