Kích hoạt sử dụng Track Changes để cùng soạn tài liệu trong Word

Công Nghệ✅Tính năng Track Changes cho phép bạn và đồng nghiệp cùng chỉnh sửa một tài liệu trên Microsoft Word. Mọi thay đổi về nội dung của mỗi người sẽ được ghi nhận và tất cả đều theo dõi dễ dàng. Video này chúng tôi dùng Microsoft Word 2007, cách thực hiện cũng tương tự cho Microsoft Word 2003, 2010. #tinhoccanban,#tinhocvanphong,#bhvtinhoc

Nguồn: https://espace-risque.com/

Xem thêm bài viết: https://espace-risque.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *