Kinh hoàng cắt mắt spa | Kinh hoàng cắt mí hỏng | Hành trình tìm công lý

Làm Đẹp✅Bác sĩ kinh hoàng khi thấy những hình ảnh này, càng không hiểu nổi vì sao tại sao nó cứ diễn ra nhan nhản, bác vẫn thấy hằng giờ, hằng ngày, buồn. Cơ quan nhà nước, bộ y tế, luật pháp ở Việt Nam chẳng hiểu biến đi đâu hết rồi để một loạt những con người bất lương làm tiền một cách vô nhân tính. Like và chia sẻ ung hộ kênh cho BS, để truyền thông điệp này đến với mọi người, để nâng tầm nhận thức dân trí lên, để mọi người biết mà tự bảo vệ mình

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/lam-dep/

1 thought on “Kinh hoàng cắt mắt spa | Kinh hoàng cắt mí hỏng | Hành trình tìm công lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *