Lai lịch về đức Phật Đại Nhật Như Lai

Giải Trí✅Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na Phật là một nhân vật biểu tượng được tôn tính trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là trong Kim cương thừa và các truyền thống bí truyền khác. Ngài được mô tả là đóng nhiều vai trò khác nhau, nhưng nói chung, Đại Nhật Như Lai được coi là một vị Phật vạn năng, một sự nhân cách hóa của Pháp thân và chiếu sáng của trí tuệ. Ngài là một trong Ngũ Trí Như Lai.

Nguồn: https://espace-risque.com/

Xem thêm bài viết: https://espace-risque.com/category/giai-tri

2 thoughts on “Lai lịch về đức Phật Đại Nhật Như Lai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *