6 thoughts on “Lần đầu tiên đến chia sẻ về cuộc sống của Ba Lô và bé Quỳnh 4 tuổi bị bệnh ung thư má

  1. Cảm ơn cô Diệu Giác cùng MTQ , Chú Phòng đã tận tâm giúp đỡ cho bà cháu bé Quỳnh ₫ưoc ngày hôm nay

  2. Chúc mừng bé Quỳnh đã vui khỏe hơn trước.
    Xin đa tạ những tấm lòng vàng đã và sẽ tiếp tục trợ giúp bé Quỳnh chữa bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *