0 thoughts on “Lăp Ráp Nhà màng Trồng Rau và Phơi Nông Sản 0901803379

  1. Tiền xắt thép nhà này hết 7trệu 5trệu ni nông và màng bên hông nhà phụ kiện và chân gjàn 2trệu tổng 14tr hết phin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *