36 thoughts on “LOL Chế 184

  1. 4:55 và m chợt nhớ ra con nasus mới đổi lane từ rừng sang top vs garen và con nasus từ đầu trận cho tới 5 phút trước mời đổi lane và trận đấu kéo dài đã gần ba tiếng

  2. 9:00 kích cỡ của cái lồng đúng mà, coi trailer của con vel rõ ràng nó bự gấp 3 lần con người mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *