LUÂN HỒI DU Ký Hồi 8-Ham ăn biếng làm chuyển kiếp thành loài lợn Ngược ngạo quên tình máu mủ cắn xé

Làm Đẹp✅Dịch Giả: Đào Mộng Nam
Giọng đọc: Anya
Hồi Tám
HAM ĂN BIẾNG LÀM CHUYỂN KIẾP THÀNH LOÀI LỢN
NGƯỢC NGẠO QUÊN TÌNH MÁU MỦ CẮN XÉ NHAU
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 14 tháng 6 năm Tân Dậu (1981)
Thơ
Phật Tiên sám hối hảo tu thân
Vãng sự tuy phi tẩy tự tân
Trư cẩu lung trung thường nhược thán
Chỉ nhân tác ác hại tha nhân.
Nhất nhất nhân thân vạn kiếp nan
Phao đầu lộ diện túc phong san
Vô quyền y thực hành sai dịch
Tể sát do tha cảm tị toan.
Dịch
Ăn năn lạy Phật gắng tu thân
Lo sửa tánh xưa sạch lỗi lầm
Trong cũi chó heo hoài khóc lóc
Chỉ vì làm ác hại hiền nhân.
Một mất thân người vạn kiếp nguy
Dầm sương dãi gió sống qua ngày
Áo cơm thiếu hụt đời tôi tớ
Sống chết do người ngẫm đắng cay.
Tế Phật: Súc vật sống trong lồng, tuy được người đời
nuôi sống, song có nhiều lúc ăn mà không có cảm thấy
mùi vị gì cả, có miệng lại chẳng thể nói năng, nhiều khi
lại nhai cả răng nuốt vào bụng. Người đời mỗi buổi ăn
không có thịt cá, ắt cảm thấy vô vị, chẳng ngon lành;
nhìn đám gia súc ăn đồ dư thừa của chủ vứt bỏ thấy
chúng cũng không lấy gì làm khoái khẩu cho lắm. Do
đó loài người phải biết quý trọng thiên chức được làm
người, gắng tu thân dưỡng tánh, vì quốc gia xã hội dốc
hết tâm lực làm điều thiện lành. Người đời muốn ăn gì
được nấy, còn loài vật chẳng được nào. Dương Sinh
chuẩn bị lên đài sen, thầy trò mình dạo thăm phỏng vấn
loài vật, để viết sách khuyên đời.

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *