Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc Tập 2 cười mị mắt

Du Lịch✅Thẩm gia nhân tâm trung vui mừng, hiện giờ biết được rồi kết quả tự nhiên liền tính toán đi trở về, Thẩm Mẫu Đơn tính toán làm tốt hơn ăn, người trong nhà ở bên nhau ăn thượng một đốn liền tính là chúc mừng. Mới vừa bài trừ đám người, bên cạnh huyện nha đại môn liền mở ra, bên trong đi ra ăn mặc quan phủ huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Thiên Nguyên bọn họ, đã đi tới, cười nói: “Chúc mừng lệnh lang.”
Thẩm Thiên Nguyên có chút kinh ngạc, không rõ này huyện lệnh đại nhân sao đột nhiên chạy tới theo chân bọn họ chúc mừng, từ lần trước có người ở tiệm lương nháo sự kia một lần bắt đầu, hắn liền phát giác này huyện lệnh đại nhân cố ý kết giao bọn họ, này cũng quá kỳ quái, đều nói A Hoán không phải nho sinh, liền tính thật thành nho sinh, cũng không đáng giá huyện lệnh đại nhân như vậy.
Huyện lệnh đại nhân cũng chưa nói thêm cái gì, cùng Thẩm Thiên Nguyên làm phiền vài câu liền rời đi, Thẩm gia đoàn người cũng đi trở về.
Phía trước bởi vì biết được A Hoán khẳng định sẽ trung, Thẩm Mẫu Đơn nhìn thấy có thịt dê bán, mua không ít thịt dê, thịt heo cùng thịt cá, sau khi trở về nàng liền cùng Tư Cúc ở phòng bếp bận việc lên, Lục Nhi còn lại là đem tin tức này báo cho Thẩm lão thái thái bên kia, thực mau Lục Nhi liền đã trở lại, nói Thẩm lão thái thái chỉ lên tiếng đã biết khiến cho hắn trở về.
Thẩm Mẫu Đơn cũng không nói nhiều cái gì, làm Lục Nhi đi ra ngoài, chính bận rộn, bên ngoài truyền đến Thẩm Phương lan vui mừng thanh âm, “Tứ tỷ tỷ, chúng ta lại đây.”
Đi ra ngoài vừa thấy, Thẩm gia mấy cái gia cùng các cô nương toàn bộ đều lại đây.
Thẩm Mẫu Đơn làm Tư Cúc phòng bếp bận việc, chính mình đi ra ngoài tiếp đón này đó huynh đệ tỷ muội, mới vừa pha hảo nước trà, Lục Nhi chạy tới thông báo, nói là Diêu Nguyệt cô nương tới.

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/du-lich/

7 thoughts on “Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc Tập 2 cười mị mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *