19 thoughts on “Máy cắt card visit tự động, chuyên cắt name card

  1. Mình dùng máy cắt này nhưng cứ bị ăn vào nội dung, dù mình căn chỉnh như nào cũng bị, thậm chí đã chừa khổ 93×58 vẫn bị ăn. Bạn nào biết cách khắc phục thì hướng dẫn mình với ạ.

  2. mình mới mua máy cắt này, nhưng cắt nó cứt bị phạm vào chữ mặc dù mình thiết kế khổ 90 x55, canh chỉnh như thế nào để cắt không bị phạm, help mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *