41 thoughts on “Máy làm lông gà vịt siêu nhanh

  1. Công nhận là sáng chế ra chiếc máy vặt lông vịt này nhanh bao nhiêu giảm bớt được bao nhiêu thời gian để làm con vịt một cái sáng chế rất hay đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *