40 thoughts on “Máy phát điện nhật bãi Honda 5kva chạy dầu SIÊU VIP

  1. Cứ dùng hon đa máy xăng khỏi động dây cót là lành Nhất, tôi dùng 12 năm nhưng kéo một nhát là ok luôn.loại này hỏng là vất không có phụ tùng

  2. Chủ Yếu Là Giá BAO NHIÊU .. ..?????? Không để giá, không có số điện thoại ,.. vậy để cho mầy xài luôn đi khỏi quảng cáo ,thằng ngu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *