37 thoughts on “Miền Cổ Tích – Chuyện Sọ dừa

  1. Tình hình thế nào Thôi chứ có phải 🚶 😴 🚶 nhé đừng thức khuya nữa chứ j mà ☺ sung sướng lắm rồi mà chưa thấy đâu có 💬 là Anh Thiên Tôn tạo nên Nhân Mã 💧 👀 nhìn xung đột nhiên 🏃 ra chợ 🌃 hôm 🚶 thi cũng 👉 muốn 💬 gì hết á đù 😋 miệng nhá anh 🚶 😴 🚶 nha anh 😍 nhất trên Android là 👴 hoàng thượng đế cũng phải 🚶 😴 🚶 nha anh 😍 của a 😴 😋 mơ đẹp luôn 🚶 nhé đừng 💬 là Anh Thiên Tôn thì 👉 🚶 😴 🚶 em 😍 😴 rất 😋 nhé các tình 😍 mộng đẹp 👦 lắm rồi đấy nhá máy anh 🚶 😴 🚶

  2. Có ai pt chuyện cổ tích mà vck già nghèo cho ông tiên ăn rồi tối lại thần chết đến lây mạng ông bà già nghèo rồi ông tiên thây thế kêu lấy mạng con trâu thay mạng ông bà già nghèo k . Chuyên đó tên ji v m.n

  3. Sọ dừa kì vậy ta 😅😅😅😅😅😅😑😑😑😑😫😫😫😫😫😫😫😅😅😅😋😋😋😋😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *