24 thoughts on “minecraft bằng giấy nè mọi người hihi

  1. như thế chưa ghê đâu mình còn làm đẹp hơn
    bạn thử làm căn nhà của chị Mều và chị Panda thử coi
    mình còn làm đẹp hơn nói chi là bạn

  2. Tui ko biết làm mô hình có khớp bửa nào bạn rảnh bạn làm clip hướng dẫn lấp ráp mô hình có khớp đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *