20 thoughts on “Minions dễ thương vui nhộn hài hước | Cười bể bụng

  1. In 2014 to 2016 I'll remember of this th Siri's of YouTube MacDonald is biggest isnsorofdbc hilipin national copitisyion on1983 addci sa thank yo y fader acdonald on ernational

  2. Trời chái dừa đập nhẹ vào đầu nó đa hốn lắm rồi mà con minions đập vào đầu như đúng rồi á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *