46 thoughts on “Mùa sen cạn – Tập 30

  1. Bà mẹ của thủy mới nhận thuỷ làm con nuôi do bắt thủy lay chong ben Han quốc .roi chong cua con thủy giết chết thuy . Toi nghiệp ba mẹ thủy quá đi

  2. đi 4 dề 3 . có đau lòng nào hơn đâu tội cho thủy. nhỏ nhất yếu đuối nhất lại là người vắng số nhất

  3. VI TIEN MÀ CON NGUOI MAT DI MANG SONG CUA MINH,VI TIEN MÀ CON NGUOI DANH DOI TAT CA
    MOI NGUOI DUNG VI TIEN MÀ DANH DOI TAT CA VA MANG SONG CUA MINH NHA

  4. Bé ba cute, gioi võ.. bé Thuy toi nghiep.. chį Liên hien hau, thanh tao, nho nhã, khong nóng tính, bt xu lý su viec, chį Lien het cho chê, Tuyen Tém ăn choi sa đoa, quen trai hút chích, nói chung Tuyen Tém rat là tháy ghét,….LIÊN ,THŮY,BÉ BA ,đàng hoàng.
    Ai giong tui.. ĐIEM DANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *