4 thoughts on “ná cao su bắn bi VIP 1 ( Hàng Đã Về ) 1550k bao ship | super slingshot

  1. Mua thêm dây được k shop? Mà mỗi bộ dây là bao nhiêu tiền? Muốn mua một khẩu về chơi nhưng lại lo đến lúc đứt dây lại k có gì để thay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *