Phân cấp rõ ràng, tránh “đá bóng” trách nhiệm

Làm Đẹp✅VTC Now | Đó là những nội dung được Quốc hội trao đổi vào sáng 25/10 khi bàn về các vấn đề sửa đổi, bổ sung luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương.

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/lam-dep/

1 thought on “Phân cấp rõ ràng, tránh “đá bóng” trách nhiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *