Phần mềm quản lý bán hàng bằng Access

Công Nghệ✅link tải:

Phần mềm quản lý bán hàng bằng Access là một phần mềm được chúng tôi sưu tầm trên internet.

Phần mềm có những tính năng như sau:

Phần danh mục

Danh mục khách hàng
Danh mục nhà cung cấp
Danh mục hàng hóa
Danh mục nhân viên
Phần báo cáo

Báo cáo nhập
Báo cáo xuất
Báo cáo tồn
Báo cáo doanh thu

Hồ sơ

Phiếu nhập
Hóa đơn
Công nợ

Công nợ khách hàng
Công nợ nhà cung cấp

Nguồn: https://espace-risque.com/

Xem thêm bài viết: https://espace-risque.com/category/cong-nghe

17 thoughts on “Phần mềm quản lý bán hàng bằng Access

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *