5 thoughts on “PHIM QUÁI THÚ VÔ HÌNH

  1. Một dislike, vì không thấy đứa nào vô hình hết, treo đầu heo bán thịt chuột à, biết đặt tiêu đề không vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *