Phòng bệnh cho cây,bệnh rỉ sắt cho quả cam Vinh.Phòng bệnh là sự lựa chọn của nhà nông

Sức Khỏe✅Tất cả các loại cây có múi cứ phải phun thuốc phòng bệnh trước thì sẽ hiệu quả hơn cả nhà ak!

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/suc-khoe/

17 thoughts on “Phòng bệnh cho cây,bệnh rỉ sắt cho quả cam Vinh.Phòng bệnh là sự lựa chọn của nhà nông

  1. với cây có múi đồng cũng nên thay đổi,lên sd đồng chamlam 770wp.thuốc sâu bn lên sd hoạt chất quylaphotl 250 ec là tốt nhất heng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *