0 thoughts on “Phóng sự: Thiết bị kích sóng (Repeater) gây nhiễu mạng di động

  1. Cột phát sóng thì ko chịu đầu tư dân lắp đặt kích sóng thì cấm đúng là vô lý vì hàng độc quyền

  2. Dcm sóng yếu ng ta lắp có j sai thử về Nông thôn xem ng ta muốn gọi k có tý sóng tý mạng nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *