4 thoughts on “Phượt Mộc Châu – Tháng 03/2019

  1. Anh ơi! Anh làm để vui thui thì được. Nhưng anh làm để kiếm tiền thì k được đâu. Những bài nhạc này đều có bản quyền đó. Anh chưa đủ 1000 sub ,4000h thì có thể vẫn bình thường. Nhưng khi đủ điều kiện, kênh anh cũng k thể bật kiếm tiền đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *