28 thoughts on “Slide bài giảng lịch sử hay nhất tôi từng chứng kiến

  1. ad có thể cho mình biết chị í đang giảng cả 2 bài của chương I lớp 10 hay chỉ có bài 1 của chương I ạ. e cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *