10 thoughts on “Song Hổ – Trịnh Y Kiện – Phim Hành Động Xã Hội Đen Hong Kong

  1. cuối phim còn làm màu, đm 2 thằng đứng lén phía sau nả cho 2 phát vào đầu là xong còn ra nhìn nhau lên tiếng để bèm dèm. đạo diển ngu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *