6 thoughts on “Song Ji Hyo x Lee Dong Wook – Không chỉ là thích FMV

  1. Tập về quê jihyo, có đoạn nắng chói nên chị lấy tay che, anh nhích qua che nắng lại liền luôn

  2. Hai người bên nhau thật tự nhiên, không khoảnh cách, ngại ngùng, giữ lễ nghĩa. Họ thoải mái khi ở cùng nhau, chọc phá nhau, cùng trao cho nhau tiếng cười vui vẻ. Đấy gọi là bạn thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *