9 thoughts on “Sữa Lỗi Không nghe được loa Phía Trước

  1. Thank bạn đã giúp, thật sự rất đơn giản nhưng đối vs người chưa biết thì thật khó. Thank nhiều nhé!

  2. bạn ơi mình đang sài win 10 không có cái loa đỏ đó vs main sài h61 ds2 b3 làm sao chỉnh nghe được âm thanh 2 cổng trước ạ mình cám ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *