9 thoughts on “Tập cuối Hậu Cung Như Ý Truyện tập 87

  1. Can long dang ghet
    Thay long, quen tinh nghia xua ham me tuu sac nghe loi sam toi cua ke xau hai vo con
    Nhu y cat toc doan tinh nguoi chong boi bac la dung nhat , thuong nhu y hong nhan bac menh.

  2. Tập cuối bùn nhỉ…cs ngắn ngui nghèo cũng khóc giàu cũng khóc…rồi nghèo cung chet giàu cung chết nên sống s cho có ít chút

  3. Đúng là con người có tranh giành mấy cuối cùng cũng không đc sống chỉ có người coi nhẹ vật chất mới ra đi thản giống như ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *