23 thoughts on “Tây Du Ký 3 | Nữ Nhi Quốc – Phim Rạp 2018

  1. Sao phim ko có Dĩnh tỷ mình thấy cái bìa có mà, làm xem 1 tiếng rưỡi mà ko thấy Dĩnh tỷ đâu???? 😢😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *