The Tale of NokDu Trailer / Tóm tắt phim Tiểu sử chàng NokDu | Jang Dong Joon x Kim Soo Huyn

Giải Trí✅#thetaleofNokDu_trailer #tieusuchangnokdu_trailer
– Movie: THE TALE OF NOKDU/ Tiểu sử chàng NokDu/ 조선로코 녹두전
– Phát sóng: 30/09/2019

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/giai-tri/

1 thought on “The Tale of NokDu Trailer / Tóm tắt phim Tiểu sử chàng NokDu | Jang Dong Joon x Kim Soo Huyn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *