11 thoughts on “Thời tiết giao mùa họa mi bị cảm cúm vảy mỏ (clip xông chữa trị dứt điểm)

  1. xông 3 ngày liền. thì nước xông hôm sau có phải thay lá mới k0. hay chỉ đun lá 1 lần rồi xông đi xông lại 3 ngày

  2. Bạn ơi chim mi thời điểm này có thay lông ko bạn? Mi của mình đang dụng lông có mồi nào cho nó ăn ko a? Cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *