18 thoughts on “Thức ăn cho gà Thái

  1. Thôi đi ong.nang luong trao đôi nhiêu khi no mn ghi nhiêu ma k đc.tot hay k la uy tín và cái tâm của nhà san xuât thôi nhé

  2. ở đây tui cho ăn lúa mạch(bobo), hạt kê vàng, kê đỏ(gà tang,gà cưng) ….hok xài bắp xay cho gà đá vì nó dễ ỉa sáp vì bắp đó là bắp cao sản, chỉ xài popcorn ít thôi, vitamin 3ngay 1lần, thuốc một tuần một lần…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *