Thuyết minh : Trãi nghiệm di chuyển từ Vũng Tàu – Côn Đảo bằng trực thăng ….. p.3

Du Lịch✅Giới thiệu : trên Trực Thăng họ thiết kế như thế nào ? Thú vị đi trực thăng ngắm cảnh bên dưới ra sao ? Sân bay Côn Sơn ? …..

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/du-lich/

1 thought on “Thuyết minh : Trãi nghiệm di chuyển từ Vũng Tàu – Côn Đảo bằng trực thăng ….. p.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *