39 thoughts on “THVL | Thế giới cổ tích: Chồn tinh (Phần đầu)

  1. Truyện Cổ Tích Việt Nam hay quá đi , truyện nào cũng hay nhỉ , cho 1 line nào mọi người

  2. ông thầy thuốc đó ác quá người ta nói thầy thuốc như mẹ hiền mà ổng như quỷ sống vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *