11 thoughts on “[TIÊU CHIẾN][XIAO ZHAN](Trailer) Phỏng Vấn Chiến Chiến trong chương trình TEN O’CLOCK

  1. Lúc bi hoi ve que co ai tim đê giải quyết van đê ca nhan k. Ca tui im lang mat suy tư mat 5p ma k lên loi nao. Phần nay ca tui hai não quá. Càng di sâu vào giới showbits ca tui ngay càng trầm tính roi. Phía trước con nhiêu kho khăn hơn co len nhe ca ca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *