28 thoughts on “Tìm 2 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh – Phúc Yên.flv

  1. Đang định đăng kí kênh. Nhưng cái hình ảnh cuối cùng sẽ làm tôi đau tim mấy ngày.( tim tôi k tốt). Mong bạn đừng làm như vậy nữa. Sẽ tội cho nhiều bạn lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *