4 thoughts on “Tình yêu và bí mật Tập 56, Phim Hàn Quốc lồng tiếng bản đẹp

  1. Tội nghiệp mẹ Hanarom,ở nhà phục vụ chồng con ko lương, còn bị nói nặng nhẹ, nên phụ nữ lấy chồng nên cố gắng đi làm để có tiền tự sài cho bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *