11 thoughts on “TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ [Tin học 7]

  1. thưa thầy , sao e làm nó k hiện các năm xuống dưới ạ. khi e làm thì các năm nó cũng tính vào như số nam với nữ ạ

  2. chỉnh kick thước biểu đồ https://www.tuhocexcel.net/2019/05/tao-bieu-o-cot-co-tuy-bien-chieu-dai-va.html

  3. Con cảm ơn thầy nhiều ạ! Mà thầy ơi, khi mình bôi đen bảng mình có dùng phím C-trl không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *