32 thoughts on “Truyện tranh tự vẽ( xấu lắm)

  1. Sao vẽ chỉ toàn hình người ko vậy phải có phong cảnh đấy như thế nào chứ nhân vật xấu hoắc tao vẽ còn phải có phong cảnh như truyện vẽ ngu nhân vật xấu mà cũng đòi vẽ

  2. Mk bang tuoi bn nhung viet truyen nguoi lon co , co gang len
    Neu bn tap trung ve nhieu hon thi se rat dep , mk ve truyen 5 trang dai lam 😊😊😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *