Tuổi xông đất 2021 cho tuổi Mậu Dần - Xông nhà 2021 Mậu Dần

Tuổi xông đất 2021 cho tuổi Mậu Dần – Xông nhà 2021 Mậu Dần

Giải Trí✅

Tuổi xông đất 2021, chọn tuổi xông nhà 2021 Mậu Dần hợp mệnh chủ nhà Mậu Dần mang bình an, đỏ may mắn, phong phú trong thời điểm mới. Chọn người xông đất 2021 theo ngũ hành,Can Chi, hợp tuổi phong thủyTheo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn lựa người dân có Thiên can, Địa chi, tử vi ngũ hành tương sinh với chủ nhà. đồng thời Thiên can, Địa chi, năm giới của năm 2020 cũng cần được tương sinh với người đó.

Tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tất cả những người tuổi Mậu Dần

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất hãy lựa chọn người dân có Thiên can, Địa chi, năm giới tương sinh với chủ nhà. đồng thời Thiên can, Địa chi, năm giới của năm 2020 cũng cần được tương sinh với những người đó. những tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất Vào đầu năm mới:

Các tuổi xông đất tốt với gia chủ năm Canh Tý 2020 là:

Giáp Tuất 1994 (Tốt), Canh Thìn 1940 (Tốt), Canh Tuất 1970 (Tốt), Ất Sửu 1985 (Tốt), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá)

Xem thêm: Tu vi tuổi Dần năm 2021

Các tuổi xông đất XẤU với chủ nhà năm Canh Tý 2020 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

Nghiên cứu và phân tích mối quan hệ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà 1994 (Giáp Tuất – mệnh Hỏa)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của chủ nhà vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Mậu của chủ nhà. =≫ không cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không đảm bảo
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Tuổi Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của gia chủ. =≫ rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung chưa hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Tuổi xông nhà 1940 (Canh Thìn – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của chủ nhà vì Thổ sinh Kim => chất lượng cao
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất chất lượng
  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

>> Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nam mạng

>> Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nữ mạng

Tuổi xông nhà 1970 (Canh Tuất – mệnh Kim)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => rất tốt
 • ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chất lượng cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung chưa phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi xông nhà 1985 (Ất Sửu – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Mậu của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung chưa hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu – mệnh Hỏa)

 • năm giới tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của chủ nhà vì Hỏa sinh Thổ => chất lượng cao
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Mậu của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không phù hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất chất lượng
  Tổng điểm: 15/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1995 (Ất Hợi – mệnh Hỏa)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với năm giới Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Mậu của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chất lượng cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung Trung Hòa với địa chi Dần của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 15/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý – mệnh Hỏa)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => chất lượng cao
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung chưa hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của chủ nhà vì Thổ sinh Kim => rất tốt
 • ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ rất chất lượng
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ không cao
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1964 (Giáp Thìn – mệnh Hỏa)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của chủ nhà vì Hỏa sinh Thổ => rất tốt
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Mậu của chủ nhà. =≫ không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung TH-NC với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được

Nguồn: Tu vi so

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *