14 thoughts on “U20 Việt Nam vs U20 Campuchia 3-0 Highlights BTV Cup 2019

  1. Bọn lol đá đéo cầm bóng đz :)) chắc lúc tuyển bọn nó tuyển mấy đứa trâu bò não nhỏ vào đào tạo quá hâhhaa

  2. Chủ kênh này là đứa NGU hay DỐT mà lấy tên kênh như vậy.
    Có biết từ đó là từ bọn phương Tây miệt thị dân tộc VN không vậy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *