1 thought on “U23 Việt Nam vs U23 Jordan 0-0 Highlights – FULL- U23 AFC 2020

  1. Giờ chắc không còn có con cháu bác Hồ nữa mà là con cháu cụ Lê đình kình chúng mày không xem thời sự Đồng Tâm đi còn xem bóng đá làm con chó gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *