14 thoughts on “VỀ NHÀ ĐI CON TẬP 63 TRAILER : VŨ DẦN NHƯ THAY ĐỔI

  1. Đúng là "Khi ăn nỗi buồn chuyển qua nỗi buồn khác và khi Đi vệ sinh sẽ hết buồn thôi ".???? bảo ui là bảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *